Verantwoord voorop!

Fair Wear Foundation

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besteden wij extra aandacht aan de arbeidsomstandigheden in de fabriek waar onze kleding wordt geproduceerd. We hebben een gedragscode aangenomen waarin de principes en aanpak voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zijn geformuleerd. En in dat kader voeren we een programma uit waarbij al onze leveranciers van materialen zijn opgenomen in een gestructureerd schema van monitoring. In dit systeem worden de geconstateerde arbeidsomstandigheden vergeleken met de arbeidsnormen zoals geformuleerd door de Internationale Arbeids Organisatie. Zowel bij de inspectie van de arbeidsomstandigheden als bij het doorvoeren van verbeteringen volgen wij de richtlijnen van de Fair Wear Foundation (FWF), die ons ook weer controleert op het uitvoeren van het afgesproken programma. FWF is een organisatie die gesteund en gecontroleerd wordt door een brede groep van maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, ontwikkelingsorganisaties, NGO’s en organisaties in de kledingbranche.

Medewerkers centraal

De centrale gedachte in ons personeelsbeleid is dat we ervan overtuigd zijn dat onze medewerkers de sleutel tot

 

ons succes zijn. Tevens besteden we veel aandacht aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak. Wij vullen bepaalde vacatures zoveel mogelijk in met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo hebben wij een opleidingstraject met textielinstituten en gemeenten in een samenwerkingsproces. Speciaal voor dit doel werken we intensief samen met een organisatie
die door middel van een gerichte coaching en begeleiding de kansen van deze mensen op een baan vergroot.

Organic katoen en recyclede materialen

In ons assortiment hebben we sinds kort mogelijkheden in artikelen met organic katoen en/of recyclede materialen. Mocht u interesse hebben, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden op dit gebied.

ISO gecertificeerd

Made To Match is ISO gecertificeerd onder ISO 9001:2008. Een garantie dat wij opereren volgens vaste duidelijke werkwijzes die controleerbaar en verifieerbaar zijn, inclusief de procedurebehandeling van klachten en garanties. De certificeringen worden door middel van audits zowel intern als extern bewaakt. ISO is bij Made To Match het managementsysteem om onze dagelijkse processen, conform de gemaakte afspraken uit te voeren ten voordele van de klant.